360 stopni – najlepszą metodą oceny pracownika

Four business people Metoda oceny pracownika – 360 stopni – wciąż kojarzona przede wszystkim z wielkimi międzynarodowymi korporacjami, znajduje tak naprawdę zastosowanie w każdej firmie. Dzięki tej metodzie pracodawca otrzymuje pełną wiedzę o pracowniku.

Oceniając danego pracownika, firmy najczęściej sięgają po standardowe metody i utarte rozwiązania. Zazwyczaj jest to rozmowa z bezpośrednim przełożonym. Nie daje to jednak pełnego obrazu sytuacji. Pracodawca, który szuka sposobu na efektywną ocenę pracownika może skorzystać
z metody 360 stopni. To znakomita alternatywa, która jak sama nazwa wskazuje, dostarcza pełne spektrum wiedzy o pracowniku. Świetnie sprawdza się w firmach, które rozwój kadry pracowniczej uważają za kluczowy element strategii funkcjonowania.

Na czym polega ocena pracownika metodą 360 stopni? To rozmowa z przełożonym oraz dodatkowe elementy wpływające na stworzenie pełnego obrazu danej osoby. To zbiór opinii i spostrzeżeń ludzi mających bezpośredni kontakt z ocenianym pracownikiem. Do grupy tej należą: współpracownicy, podwładni, klienci itd. Sama ocena nie dotyczy wyłącznie „suchych” zestawień osiągnięć. Zbierane są również informacje z zakresu kompetencji czy wartości danej osoby. Następnie zgromadzone dane konfrontowane są z samooceną weryfikowanego pracownika. Stworzony w ten sposób wielowymiarowy obraz pozwala opracować dla niego indywidualny plan rozwoju.

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów, ocenę 360 stopni warto powtarzać co jakiś czas. Dzięki temu pracodawca może na bieżąco śledzić rozwój swoich podwładnych i kierować nim tak, aby osiągać maksymalne rezultaty.