Certyfikaty

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wszystkie agencje zatrudnienia oferujące usługi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej muszą posiadać wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem (do dnia 31.10.2005 r. wystawianym przez Ministra Gospodarki i Pracy, natomiast od dnia 1.11.2005 r. przez Marszałka Województwa, właściwego dla siedziby podmiotu).

TML-Plus jest legalnie działającą agencją pracy wpisaną do Rejestru podmiotów prowadzących agencją pośrednictwa pod numerem 11340.

Fakt ten można sprawdzić na stronie rządowej www.kraz.praca.gov.pl


CERTYFIKAT PL